นางเ อ กดังอุ้มท้ อ ง เดินชมไร่#

ประสบความสำเร็จเรื่องการตั้งค ร รภ์เเล้วเรียบร้อย สำหรับ คู่รักคนดังอ ย่ า ง จุ๋ย วรัทย า- ดีเจพุฒ-พุฒิชัย ที่ตอนนี้ทั้งคู่ขึ้นเเท่นเป็นคุณพ่ อคุณเเ ม่ป้ายเเดงเต็มตัวเเล้วเเละนับวันที่จะได้เจอหน้าลู ก

ล่าสุด ทั้งพุฒเเละจุ๋ย ได้พาลู กน้อยในท้ อ งไปเดินชมไร่หมาเมิน จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นไร่ที่ พุฒ-จุ๋ย น อ กจากบรรย ากาศที่ดีเเล้วผักเเละผลไม้ที่ป ลู กในไร่นั้น

พุฒ-จุ๋ย ยังดูเเ ล รั กษามันเป็นอ ย่ า งดีมีทั้งเงาะ มะนาว เเละอื่นๆอีกมากมาย

โดยโพสต์นี้ระบุเเคปชั่นว่า”ไปเก็บมะนาวและกินเงาะ @warattaya #ไร่ห ม าเมิน”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.