กล้ามากเก่งมากขอบใจ เสียง ร.10 ทรงชมชายเสื้อเหลือง ยืนชูรูปในหลวงกลางม็อบเยาวชน ว่า “กล้ามาก”

กล้ามากเก่งมากขอบใจ เสียง ร.10 ทรงชมชายเสื้อเหลือง ยืนชูรูปในหลวงกลางม็อบเยาวชน ว่า “กล้ามาก”

 

กล้ามากเก่งมากขอบใจ เสียง ร.10 ทรงชมชายเสื้อเหลือง ยืนชูรูปในหลวงกลางม็อบเยาวชน ว่า “กล้ามาก”

Video

Leave a Reply

Your email address will not be published.